Bipolär sjukdom typ 1

Här förklarar vi vad som är speciellt för Bipolär sjukdom typ 1, vilka som är de vanligaste symtomen, hur diagnosen ställs och hur man sedan behandlar sjukdomen.

Vad är Bipolär sjukdom typ 1?

Vid bipolär sjukdom typ 1 är det vanligt med maniska perioder. Under en manisk period är patienten hyperaktiv och ser allting positivt. Vid typ ett kan manin nå en sådan nivå att det slår över i en fullständig psykos. De maniska perioderna kan varvas med hypomaniska skov som är en lindrigare form av mani. Depressiva perioder är vanligt förekommande men inte nödvändiga. Mest kännetecknande för bipolär sjukdom typ 1 är perioder av skiftande mani. Det vanligaste är att denna sjukdom uppstår i tonåren.

Bipolär sjukdom typ 1 – symtom

I en manisk period kan den drabbade bli uppspelt, överaktiv och få ett väldigt stort självförtroende. Manierna tar sig ofta uttryck genom en verklighetsfrämmande hyperaktivitet. Den drabbade känner sig oslagbar och är övertygad om sin egen förträfflighet. Detta resulterar i verklighetsfrämmande fantasier om olika projekt som ska styras igång och genomföras. Då projekten är omöjliga att hålla ihop slutar de ofta med katastrof. För omvärlden ter sig detta beteende som obegripligt och det är omöjligt att ”hänga med i svängarna”. Den maniska perioden går, med tiden, över till en depressiv, inaktiv period.

Bipolär sjukdom typ 1 – test

På nätet finns en uppsjö av ”gör-det-själv-tester”. Dessa tester bör ses som ren underhållning och inget annat. Bipolär sjukdom typ 1 är en allvarlig diagnos och kan endast ställas av legitimerad läkare. Om du eller en närstående drabbas bör ni uppsöka närmaste vårdcentral och därigenom få kontakt med psykiatrin.

Diagnos av bipolär sjukdom typ 1

Diagnostiseringen sker genom en undersökning av patientens beteende. Samtal om patientens levnadsmönster och livsituation spelar stor roll. Då ärftlighet spelar stor roll är det viktigt att undersöka patientens hela sjukdomsbild samt även forska i familjens sjukdomshistoria. Utöver de biologiska faktorerna finns det också externa orsaker till bipolaritet. För en person med det genetiska anlaget att utveckla sjukdomen kan en stressad situation fungera som avtryckare. Exempelvis en skilsmässa, ett dödsfall eller en annan livskris kan vara början på en depression som sedan övergår till bipoläritet.

Behandling av bipolär sjukdom typ 1

Bipolär sjukdom typ 1 går inte att bota utan är en åkomma den drabbade får leva med resten av sitt liv. Trots det finns olika typer av effektiva behandlingar att tillgå. Oftast används de olika metoderna i kombination beroende på patiens förutsättningar. Prognosen är god och med rätt insatser går det att leva ett normalt liv.

  • Psykofarmaka
  • KBT
  • Stress-minskande strategier
  • Fysisk träning och motion
  • Rutiner
  • Yoga och meditation
  • Kosttillskott som Omega-3

Psykofarmaka utgör en stor del av behandlingen då det behövs för att undvika nya perioder av insjuknande. När perioderna väl är under kontroll går det att genomföra effektiv terapi. Exempelvis KBT (Kognitiv beteende terapi) kan ge den drabbade de verktyg som behövs för att hantera känslolivet. Strategier för att minska stress har också en positiv effekt. Även arbete med den fysiska hälsan har visat sig vara verksamt. En stabil dygnsrytm med bra mat och regelbunden motion skapar balans i livet. Olika metoder för avslappning som exempelvis yoga eller meditation kan också vara till stor nytta för den drabbade. Det har också visat sig att användande av droger och alkohol kan förvärra tillståndet och bör därför undvikas. Omega-3 fettsyror rekommenderas av flera läkare som ett tillskott. Anledningen är att Omega-3 minskar risken för depressioner.