Bipolär sjukdom typ 2

Precis som vid typ 1 kännetecknas diagnosen för bipolär sjukdom typ 2 i ett växlande humör. I motsatts till typ 1 så är det inte de maniska perioderna som är dominerande. Tvärtom så är det de depressiva perioderna som är vanligast förekommande.

Bipolär sjukdom typ 2 – symtom

Det främsta symtomet på bipolär sjukdom typ 2 är återkommande depressioner. Mellan depressionerna går patienten i s.k. hypomaniska skov. Hypomani går att se som en mildare form av mani. Personen känner sig upprymd, positiv och full av energi. Inte sällan upplevs hon som driftig, kreativ och produktiv av omvärlden. Kännetecken på sjuklig hypomani är sömnlöshet och rastlöshet. Personen verkar impulsiv och nervös. Gränsen mellan hypomani och mani är inte helt lätt att fastställa. Mani är dock samma typ av tillstånd fast betydligt värre. Mani kan också övergå i ett psykotiskt tillstånd där personen kan tappa kontrollen över sig själv totalt. Då bipolär sjukdom kan ha en kreativ sida tillsammans men den melankoliska, grubblande är den inte helt ovanlig bland konstnärer. Många framstående konstnärer har förmodligen lidit av denna sjukdom. August Strindberg och Virginia Woolf är två författare som möjligtvis var bipolära.

Bipolär sjukdom typ 2 – test

För den som är intresserad finns det ett antal olika nätbaserade tester som går att genomföra. Dessa tester kan säkert vara underhållande men tillförlitligheten är inte hög. I bästa fall kan de ge en indikation men de bör mest ses som en kul grej. Bipoläritet är en väldigt allvarlig sjukdom, även om prognosen är god, vilket gör att den måste behandlas professionellt. Om du eller någon i din närhet uppvisar dessa symtom måste ni ta kontakt med sjukvården. Endast en legitimerad läkare kan ställa denna diagnos.

Bipolär sjukdom typ 2 – diagnos

Bipolär sjukdom typ 2 är obotligt och den drabbade kommer att få lära sig leva med sin sjukdom. Det finns heller inga enkla test att göra för att ställa diagnos. Diagnosen består i en längre utredning som görs av läkare. I första hand består diagnostiseringen i observationer av och samtal med patienten. Då ärftlighet är en starkt bidragande faktor är det också viktigt att utreda familjen sjukdomshistoria. Inte sällan finns det en eller flera personer i släkten som uppvisar liknande problem. I viss utsträckning kan det säkert upplevas som kränkande att vända ut och in på en hel familjs sjukdomshistoria men i förlängningen är det värt det. En diagnos kan sätta namn på problem som har funnits mycket länge och öppna dörrar för den nödvändiga hjälpen.

Behandling av bipolär sjukdom typ 2

Vid en behandling används ofta stämningsstabiliserande läkemedel exempelvis litium, lamotrigin och valproat. I en kombinationsbehandling används både antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Tillsammans med medicinering används också psykoterapi för att hjälpa den som lider utav bipolär sjukdom typ 2. Ingen klarar av att själv ta sig ur detta tillstånd men det finns fungerade metoder till viss självhjälp. Ökad motion och bättre kost kan leda till bättre sömn, aptit och ett allmänt ökat välmående. Genom att skapa en fysisk balans med goda rutiner kan det psykiska välbefinnandet öka. Det är även viktigt att man får rätt kunskap om sin sjukdom så man lätt kan känna igen olika tecken när man håller på att bli sjuk. Med rätt behandling kan en patient leva flera år utan att besväras av symtom. Paradoxalt så är detta också sjukdomens baksida. Det är inte ovanligt att en patient inbillar sig att problemen är över och tror sig kunna leva utan sin medicin. Om patienten då upphör med medicineringen och börjar slarva med kost och hälsa är risken stor för nya episoder. Det gäller att alltid vara vaksam på sin sjukdom och aldrig glömma att den finns.