Bipolär sjukdom symtom

Bipolär sjukdom kännetecknas främst av en mycket ojämn sinnesstämmning. Dessutom är skillnaden mellan humöret så pass stort att det påverkar hela livssituationen.

Bipolär sjukdom – symtom

Det mest kännetecknande för bipoläritet är att sinnestämningen går upp och ner. Den drabbade upplever växlingar mellan maniska, hyperaktiva perioder och depressiva, apatiska. För personer med typ ett är de maniska perioderna de mest dominerande och de kan övergå till allvarliga psykoser. Personer med typ två upplever perioder av depression som varvas med hypomaniska perioder. Även friska personer kan uppleva liknande tillstånd. Det som skiljer är det återkommande perioderna samt graden av symtomen. Även om en frisk människa kan kännas sig deprimerad eller manisk så tar det inte samma proportioner.

Symtom på bipolär sjukdom

Diagnostiseringen består i en större utredning av patientens beteende och känsloliv. Utredaren letar efter specifika indikationer på symtom samt tittar på symtomens intensitet och längd. Nedan står en förteckning över de viktigaste symtomen.

  • Nedstämdhet – Många känner sig varken ledsna eller glada. All livsglädje är som bortblåst och livet känns meningslöst.
  • Minskad förmåga att känna glädje och intresse – Personer som är deprimerade kan ha nedsatt förmåga att bli lyckliga av positiva händelser. Även kan den sexuella delen vara nedsatt eller borta.
  • Ökad eller minskad aptit – Oftast påverkas personens aptit. Maten inte smakar längre och patienten vill då inte äta. Eller så uppstår det motsatta med risk för frosseri.
  • Ökade sömnsvårigheter – För vissa kan det ge sömnlöshet och för andra ökad trötthet.
  • Rastlös eller långsamhet/tröghet – En del upplever rastlöshet medan andra upplever det motsatta.
  • Trötthet och nedsatt energi – Personer som är deprimerade lider oftast av trötthet och brist på energi.
  • Känslor av värdelöshet och skuldkänslor – Patienten upplever sig otillräcklig och känner sig värdelös. Hon får svårt att se sitt värde i andras ögon och drabbas av dåligt självförtroende. Som konsekvens finns det en risk att patienten tar på sig skulden för saker som händer i omgivningen.
  • Koncentrationssvårigheter – Kognitiva svårigheter med försämrat närminne och svårigheter med koncentrationen.
  • Återkommande självmordstankar – Att få självmordstankar är inget ovanligt. Det som skiljer, i det här fallet, är att tankarna kan bli tvångsmässiga och komma i regelbundna perioder.

Bipolär sjukdom och symtom hos barn

Barn och ungdomar har ofta trassligare känsloliv än vuxna. De kan ha svårt att klä sina känslor i ord vilket gör att de inte kan beskriva vad det känner lika bra. Det är dock inte ovanligt att bipolär sjukdom visar sig för första gången redan i yngre tonåren. Förmodligen är mörkertalet stort bland unga då symtomen kan vara svåra att urskilja. Det är också stor risk att symtomen förväxlas, inte bara med andra sjukdomar, utan också vanliga tonårsproblem. Viktigt är att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt då den kan få stora konsekvenser hos en tonåring. Symtomen skiljer sig inte nämnvärt från hos vuxna men intensiteten kan bli värre. Detta beror på att barnet är omoget och har svårare att hantera sina problem. Då ärftlighetsfaktorn är hög är det stor risk att flera personer i familjen har liknande problem. Diagnostisering av ett barn kan därmed belysa ett större problem hos flera personer. Detta är inte något negativt då prognosen är god och hjälp finns att tillgå.